Kontakt oss på:

Tlf: 69 89 82 50
inntak: 90 82 09 61

Vi har ledige behandlingsplasser for rusavhengige og kort ventetid.

Phoenix Haga er et behandlingstilbud for unge rusavhengige i alderen 18 år og oppover, basert på modellen Det Terapeutiske Samfunn. Vi har et fullverdig ettervernstilbud og tilbud til pårørende.

Vi opplever at mennesker i behandling på Phoenix Haga utvikler mot, trygghet og selvtillit. Dette gir de mulighet til å ta tilbake eget liv og reetablere seg i samfunnet med en konstruktiv og rusfri livsstil.