Hjem

Velkommen til Phoenix Haga.

Behandling for rusavhengige etter fellesskapet som metode.

Phoenix Haga er et behandlingstilbud for unge rusavhengige fra 18. Behandlingen bygger på modellen Det Terapeutiske Samfunn. Vi har ettervernstilbud og familiearbeid.

Vi opplever at mennesker i behandling på Phoenix Haga utvikler mot, trygghet og selvtillit. Dette gir de mulighet til å ta tilbake eget liv og reetablere seg i samfunnet med en konstruktiv og rusfri livsstil.

Vi har ledige behandlingsplasser og kort ventetid. 

Ring 69898250, 

«Du alene kan gjøre det, men du kan ikke gjøre det alene.
På Haga får du mulighet til å starte på veien mot et rusfritt og
selvstendig liv, i et støttende fellesskap sammen med andre
mennesker i samme situasjon som deg selv.»