Kontakt oss på: Inntak: 90 82 09 61

Vi har ledige behandlingsplasser for rusavhengige og kort ventetid.

Phoenix Haga er et behandlingstilbud for unge rusavhengige i alderen 18 år og oppover, basert på modellen Det Terapeutiske Samfunn. Vi har et fullverdig ettervernstilbud og tilbud til pårørende.

Phoenix Haga, Rusbehandling Østfold
Phoenix Haga, Rusbehandling Østfold, Tur, Fellestur

Vi opplever at mennesker i behandling på Phoenix Haga utvikler mot, trygghet og selvtillit. Dette gir de mulighet til å ta tilbake eget liv og reetablere seg i samfunnet med en konstruktiv og rusfri livsstil.