Hjem

Velkommen til Phoenix Haga et Terapeutisk Samfunn

Behandling for rusavhengige etter fellesskapet som metode.

Phoenix Haga er et behandlingstilbud for unge rusavhengige i alderen 18 til 35 år basert på modellen Det Terapeutiske Samfunn. Vi har et fullverdig ettervernstilbud og tilbud til pårørende.

Vi opplever at mennesker i behandling på Phoenix Haga utvikler mot, trygghet og selvtillit. Dette gir de mulighet til å ta tilbake eget liv og reetablere seg i samfunnet med en konstruktiv og rusfri livsstil.

Vi har ledige behandlingsplasser for rusavhengige og kort ventetid.

Ring 69898250

«Du alene kan gjøre det, men du kan ikke gjøre det alene.
På Haga får du mulighet til å starte på veien mot et rusfritt og
selvstendig liv, i et støttende fellesskap sammen med andre
mennesker i samme situasjon som deg selv.»

 

Klikk her for Haga sangen:MP3