Kontakt oss på: Inntak: 90 82 09 61

Omtalt i KoRus Nord

KoRus Nord har en sak om Vettre-seminaret for rusforskere i sitt siste blad. Av de 48 forskningsprosjektene som ble presentert på seminaret, omtaler de tre. Vårt studie er ett av dem. Veldig hyggelig at vi får plass, når en ser omfanget av forskere som er delaktige i de to andre studiene. Saken omtales på side 25-27.

Les mer om saken her: http://www.digiblad.no/kompetansesenter-rus/spor1-2018/25/