Døgnbehandlingen

Døgnbehandlingen

Døgnbehandlingen på Phoenix Haga varer for de fleste rundt 12 måneder. Hovedelementene i behandlingsprogrammet er de ulike behandlingsfasene, arbeidsstrukturen, kontaktgrupper, målarbeid og ulike former for opplæringsaktiviteter. Fundamentet og forutsetningen for at disse elementene skal fungere hensiktsmessig, er fellesskapet – beboergruppen som helhet. Kvaliteten på relasjonene, miljøet, dynamikken og temperaturen her er svært betydningsfull og har derfor stor oppmerksomhet i det faglige arbeidet.

Individuelle behov ivaretas gjennom oppfølging fra primærkontakt i henhold til individuell behandlingsplan som utarbeides kort tid etter påbegynt behandling. I tråd med selvhjelpsprinsippene legges det stor vekt på å maksimere beboernes forståelse, involvering og engasjement i egen og andres utviklingsprosess.

Les mer….

”Før jeg kom til Haga hadde jeg det skikkelig dårlig med meg selv, var sint og irritert på alt og alle. Turte ikke å gå ut av døra hjemme omtrent. Nå setter jeg pris på små ting, bare det å prate med kassadama kan gjøre dagen min bedre. Jeg har blitt glad i meg selv og setter pris på livet.» 

Helge, 21 år