Fellesskapet som metode

Fellesskapet som metode, selvhjelp og gjensidig selvhjelp

Den viktigste metoden som brukes i behandlingen på Phoenix Haga for at den enkelte skal oppnå endring i sosial og personlig identitet, er strukturert arbeid med fellesskapet av likestilte. Ærlighet, håp, selvrespekt, respekt for andre, ansvar, innsikt og forståelse er viktige bærebjelker i en rehabiliteringsprosess. I et fellesskap hvor den enkelte settes i stand til å hjelpe seg selv og andre likestilte, vil disse bærebjelkene utvikle seg til å bli sterke nok til å håndtere motstanden som den enkelte vil oppleve underveis. Selvhjelpsrehabilitering betyr at den enkelte tar ansvar for sin egen behandling og selv gir det største bidraget til endringsprosessen. I et terapeutisk samfunn gir man ikke behandling, men behandlingen blir gjort tilgjengelig for beboerne. Gjensidig selvhjelp innebærer at den enkelte også tar ansvar for å hjelpe likestilte i deres endringsprosess. Gjennom dette holder de fast ved og forsterker sin egen tilheling.

Les mer…

 

”Lykken er å vinne i Lotto sies det. Men når håpet er borte og glede bare er et ord, er alle penger i verden forgjeves. Mitt lykkelodd ga meg mulighet til å komme på Phoenix Haga. Her kan jeg fortelle om meg selv til andre som har evnen til å forstå. Jeg kan bygge vennskap og delta i et fellesskap. Det er lykke for meg”

Roger, 27 år