Inntaksprosessen

Inntaksprosessen

Inntaks- og motivasjonsavdelingen på Phoenix Haga har ansvaret for kontakten med søkere i tiden fra henvisningen mottas til inntaksdato. Arbeidet består av kontaktetablering og motivering gjennom ringeavtaler, møter og informasjonsformidling.

Henviste personer blir som et første skritt invitert til et informasjonsmøte på Haga. Her vil de få en omvisning på stedet sammen med en som har vært i behandling hos oss en tid, de vil spise lunsj sammen med oss og få mer informasjon om behandlingsopplegget av kontaktpersonen i Inntaks- og motivasjonsavdelingen. En representant fra henvisende instans eller annen kontaktperson i hjelpeapparatet må være med som følge under dette besøket, og søkeren selv må være rusfri denne dagen.

Etter dette møtet vil det være jevnlig kontakt frem mot behandlingsstart. I løpet av denne tiden får søkeren utdypende informasjon om behandlingsopplegget og vedkommendes individuelle behov blir belyst ved hjelp av enkle kartleggingsprosedyrer.

En oversikt over ventetider for alle behandlingstilbud innenfor spesialisthelsetjenesten finner du på:

www.frittsykehusvalg.no