Mål og verdigrunnlag

Mål og verdigrunnlag

Phoenix Haga er et terapeutisk samfunn og tilbyr langtids døgnbehandling i opptil 12 måneder, etterfulgt av et integrert oppfølgingstilbud som gir beboerne støtte og veiledning på veien tilbake til et uavhengig og selvstendig liv.

Hovedmålet med behandlingsvirksomheten på Phoenix Haga er at de som kommer til oss for behandling skal oppnå full rehabilitering. Med full rehabilitering mener vi at den enkelte har utviklet og integrert en ny identitet som ikke – misbruker og lever et selvstendig og meningsfullt liv. Dette er en prosess som for de fleste tar flere år, noe som blant annet innebærer at det ikke er sammenfallende med behandlingsavslutningen. Med vårt oppfølgingstilbud følger vi beboerne et stykke videre på denne veien i en overgangsfase som de fleste opplever som vanskelig.

Verdigrunnlaget vårt preges av respekt, tro på individets indre kapasitet til å utvikle seg positivt ut fra den enkeltes personlige forutsetninger, likeverd blant mennesker uansett rolle innenfor organisasjonens struktur, tro på fellesskapets terapeutiske kraft og medlemmenes kapasitet til å hjelpe seg selv mens de også hjelper andre. Vi anerkjenner at mennesker er forskjellige og har en fleksibel behandlingstilnærming som respekterer og ivaretar disse forskjellene.