Oppfølgingstilbudet

Oppfølgingstilbudet

På Phoenix Haga har vi et godt integrert og omfattende oppfølgingstilbud i etterkant av døgnbehandlingen, som vi selger til kommunene. Gjennom døgnbehandlingen legger vi derfor opp til at den enkelte forblir i Phoenix Haga sitt nærmiljø for en periode i etterkant. Vi er opptatt av at beboerne får mulighet til å bygge videre på et konstruktivt, støttende og rusfritt nettverk av venner som de har skaffet seg blant likestilte i behandlingsfellesskapet. Samtidig får de støtte, veiledning og oppfølging fra ansatte i en svært sårbar periode hvor ny kunnskap og nye erfaringer skal integreres og praktiseres i et vanlig sosialt liv.

Det å retablere seg i samfunnet med en rusfri livsstil, krever at trivselen i det daglige livet er såpass høy at den enkelte finner det verd å streve for. Ensomhet er i denne sammenheng den verste fienden. Det er viktig å ha noen å snakke med og ”vokse opp ” sammen med. Vi mener at vi gjennom vårt oppfølgingstilbud gir kontinuitet og et trygt fundament i form av et fellesskap som innebærer både støtte og viktige vennskapsrelasjoner i de første skrittene på veien mot et selvstendig rusfritt liv.

Oppfølgingstilbudet vårt er inndelt i 3 faser.

Les mer…

 

 

”Skulle jeg gått rett fra behandling uten et ettervern hadde jeg i beste fall blitt ensom. Jeg hadde manglet retningslinjer å forholde meg til, så i motsetning til i dag hadde jeg drukket alkohol. Jeg skal la være å spekulere i hvor ensomhet og alkohol hadde ført meg, men det hadde i hver fall ført meg til et verre sted enn rusfri i et trygt nettverk.”

Ole, 26 år