Kontakt oss på: Inntak: 90 82 09 61

Inntak

Phoenix Haga, Rusbehandling Østfold

Er du rusavhengig, eller pårørende til en rusavhengig? Vi tilbyr langtidsbehandling med ettervern for personer fra 18 år og oppover. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.

Vi vil gjerne høre din historie og dine mål for livet. Hvem som helst kan ringe vårt inntak for og få veiledning til å søke rusbehandling.

Vi vet at det å bestemme seg for å dra i behandling er en vanskelig avgjørelse. Motivasjonen kan svinge og forestillingen om hva behandling faktisk innebærer kan være skremmende. I denne prosessen vet vi at det er viktig med støtte og trygghet. Inntak avdelingen vil ta imot dine spørsmål og gi deg veiledning og motiverende samtaler hvis du ønsker det.

Hvis du er nysgjerrig på hva vi tilbyr, og om Phoenix Haga passer deg, anbefaler vi en uforpliktende samtale og omvisning her hos oss. Det vil ofte senke usikkerheten rundt ditt behandlingsvalg og trygge deg.

Ønsker du behandlingsplass hos oss etter omvisningen vil vi gjerne være med å støtte deg i din prosess med telefonsamtaler eller ved personlig oppmøte. Vår ambisjon er å gi deg støtte og trygghet! I oppfølgingssamtalene vil fokus være å gi deg informasjon om hva som venter deg ved inntak, og hjelp til å holde motivasjonen din oppe.

Inntaksprosess – steg for steg

For at du kan få plass i rusbehandling i Norge, og dermed også Phoenix Haga, er det noen kriterier som må oppfylles.

  1. Enten ruskonsulent, LAR, fastlege, psykriatisk ungdomstjeneste eller distriktspsykriatisk(DPS) må sende en henvisning om rusbehandling til lokalt sykehus for at dine pasientrettigheter skal vurderes.
  2. Blir du vurdert til å ha rett til langtidsbehandling må henvisningen sendes til Phoenix Haga, hvis du ønsker plass hos oss.
  3. Inntaksavdelingen vil ta imot henvisningen, og holde løpende kontakt med deg for å finne et tidspunkt for din ankomst.

Gjennom hele prosessen som er nevnt nedenfor står vi tilgjengelige til å veilede deg. Ikke nøl med å ring hvis du er usikker på hva du skal gjøre, eller hvis du opplever at det er vanskelig å nå gjennom i de forskjellige instansene.

Hvis du ikke har fått en ruskonsulent, anbefaler vi deg å søke din kommunes tildelingskontor om å få tildelt en ruskonsulent.

Innsatt som ønsker behandling for rusavhengighet

Er du rusavhengig og innsatt i fengsel, eller sitter i varetekt? Vi tilbyr både §12 soning, og varetekt surrogat på Phoenix Haga.

Det betyr at du kan be om å bli henvist på lik linje med alle andre, hit til oss på Haga. For å bli rettighetsvurdert av det lokale sykehuset må du kontakte helseavdelingen i fengselet som sender henvisning til vurderingsenheten nærmest ditt fengsel. Når du har blitt rettighetsvurdert til å motta behandling, kan du henvende deg til helseavdelingen igjen og be om veiledning til å søke §12-soning.

”En stor motivasjon for meg er å se tilbake på hvordan jeg var da jeg kom og hvordan jeg er nå. Jeg tenker at når jeg er ferdig her, kan ingenting knekke meg
og at de der hjemme, familie og nyktre venner er evig glad for at jeg er her, at jeg gjør dem stolte og tryggere.
Det gir meg både mot og lyst til å fortsette min ferd og utvikling her, til et bra liv.”

Helge, 21 år