Har rusen tatt overhånd?

Ønsker du behandling?

Er du alvorlig innstilt på å forandre livet ditt, kan Phoenix Haga være plassen for deg. Vi lover deg ingen dans på roser,
men vi lover å ta deg på alvor og hjelpe deg på veien mot et rusfritt liv. En aktiv og oppriktig deltakelse i
behandlingsprogrammet hos oss, vil resultere at du forandrer synet på deg selv, menneskene omkring deg og dine
muligheter for å leve et godt liv.

I et trygt felleskap sammen med andre i sammen situasjon, vil du gradvis bli kjent med deg selv og følelsene dine.
Du vil være til hjelp og støtte for andre og du vil utvikle vennskap som også vil være en viktig støtte for deg etter
at oppholdet hos oss er ferdig. Målet med behandlingsoppholdet er ikke bare rusfrihet, men at du skal bli bedre
rustet til en hverdag uten rus.

 

”Jeg ble jo glad i folk, kunne liksom ikke bare dra. Jeg har egentlig aldri hatt noen familie, venner har alltid vært
familien min. Da jeg kom hit, kutta jeg ut de gamle vennene mine. Her har jeg fått en ny familie, så jeg kan
ikke skuffe dem.”

Tommy, 23 år