Hvordan søke plass hos oss

Hvordan søke plass ved Phoenix Haga?

Ta kontakt med fastlegen din eller NAV i kommunen hvor du bor. De hjelper deg med å søke plass. Søknaden vil så bli sendt til nærmeste vurderingsinstans.

Vurderingsenheten har i oppgave å vurdere om du har rett til nødvendig helsehjelp og om behandlingstilbudet på Phoenix Haga er det rette tilbudet for deg. I henhold til lovverket skal du få svar på søknaden din innen 30 dager.

Dersom du blir vurdert til å ha behov for langtids døgnbehandling og Phoenix Haga blir vurdert som et hensiktsmessig behandlingstilbud for deg, vil søknaden bli videresendt til oss.

Når vi har mottatt din søknad, vil du bli kontaktet av en medarbeider i Inntaksavdelingen. Dere vil i samarbeid bli enig om hva som skal skje videre. Du vil også motta et brev fra oss med informasjon om behandlingsstart.

Les mer om Inntaksavdelingen her