Utvikling i ett fellesskap

Utvikling i et fellesskap

Phoenix Haga kan sees som et miniatyrsamfunn der de som er til behandling hos oss – beboerne – har arbeid, bolig, venner og klare regler for hva som er akseptabel og ikke akseptabel adferd. I konsentrert form finner en mange av de utfordringene som livet har å by på og forholdene er lagt til rette for at den enkelte beboer gradvis utvikler seg til å mestre disse utfordringene. Ved hjelp av fellesskapet av likestilte og de ansatte får alle mulighet for å oppleve positiv forandring hos seg selv.

Vi tror at den beste hjelpen vi kan gi er hjelp til selvhjelp. Beboerne utgjør som gruppe et fellesskap av likestilte som lever sammen for å hjelpe seg selv og andre. Vårt utgangspunkt er at alle har mange positive ressurser som de kan bidra med i fellesskapet. I begynnelsen kan disse ressursene være godt skjult både for den enkelte og andre, men i den praktiske hverdagen på Haga er mulighetene mange for å bli bedre kjent med sine styrker så vel som sine svakheter. Mange hjelpemidler står til rådighet for den enkelte i arbeidet med å bygge fundamentet for et bedre liv.

 

”Det viktigste for meg var arbeidsoppgavene og ansvaret som ga meg økt selvfølelse og selvtillit

slik at jeg kunne stå på egne ben som nykter.”

Alise, 25 år