Besøkshelger

Besøkshelger

Det er besøkshelg på Phoenix Haga hver 14 dag. Denne ordningen gir beboerne mulighet til å opprettholde eller bygge opp kontakten med pårørende i løpet av oppholdet hos oss. De ordinære besøkshelgene blir i stor grad organisert og styrt av beboerne.

Den første tiden i behandlingen har vi fokus på at beboeren skal bli kjent og trygg. Dette betyr å bli kjent med andre beboere og ansatte, med behandlingsmodellen, med regler og rutiner og med hvordan systemene fungerer. Våre erfaringer tilsier at de trenger tid og ro til å skaffe seg dette ”fotfestet ”, og vi anbefaler derfor at de venter med å få besøk til de har vært her ca 6 uker.

For å motta besøk utenfra må beboeren søke skriftlig om dette etter fastlagt rutine. Vi anser det som viktig for beboerens utvikling at det er en god balanse mellom fotfestet i behandlingsfellesskapet og kontakten med de ”der ute”.  Vi anbefaler at de i begynnelsen søker om 2-3 timers dagsbesøk. Etter hvert kan de også søke om å motta overnattingsbesøk.  For øvrig er det viktig for oss å sikre at de som kommer som besøkende til Haga ikke er påvirket av rusmidler.

Beboere som har egne barn, opprettholder som oftest kontakten med disse gjennom faste besøksavtaler.