Familiehelger

Familiehelger

Alle som lever tett på en rusavhengig betaler en pris. Det å leve med en rusavhengig i familien setter sine spor, og for deg som pårørende kan det være viktig og få sett på hva det har gjort med deg. Det å møte andre i samme situasjon og kunne dele erfaringer og opplevelser kan også gjøre underverk. Dette er også en arena for ny kunnskap gjennom forelesninger m.m. For familien kan det også være muligheten for en ny start, gjennom å få satt ord på det som har vært og snakke om det som skal komme. Endring tar tid, og du kan kun endre deg selv, men ved å ta del i familiearbeidet kan du få startet på en viktig prosess.

Fem ganger i året arrangerer vi familiehelger på Phoenix Haga. Disse varer fra lørdag morgen til søndag ettermiddag. De som har lang reisevei får muligheten til å overnatte på Haga. I familiehelgene jobber vi sammen både beboere og pårørende, i storgruppe og i mindre grupper. Vi vektlegger kunnskapsformidling. All den kunnskap som ligger i de erfaringer dere som pårørende og den rusavhengige har er også viktig i denne prosessen.

Her er alle pårørende velkommen. Det være seg foreldre,  søsken, barn over 15 år, noen ganger besteforeldre eller fosterforeldre, noen ganger kan også en onkel eller tante være viktig å ha med.

Forandring er mulig. Bare du alene kan gjøre det, men du kan ikke gjøre det alene.