Familien som en ressurs

Familien som en ressurs

På Phoenix Haga er vi opptatt av å gjøre vårt beste for å imøtekomme pårørendes informasjons- og/eller veiledningsbehov. Dette skjer løpende når pårørende tar kontakt på telefon, gjennom organiserte informasjonskvelder, familiehelger og ordinære besøkshelger.

Vi har erfart at den nærmeste familie ofte kan være en ressurs, som vi kan dra veksler på i arbeidet med å hjelpe sønner og døtre, søstre og brødre. Når en person kommer til oss for behandling, ber vi derfor om at vedkommende (frivillig) oppgir medlemmer i den nærmeste familie som vi kan kontakte ved behov. I den vanlige behandlingshverdagen benytter vi oss blant annet av disse kontaktpunktene i situasjoner hvor en person er i ferd med å gi opp og ønsker å avbryte oppholdet. En telefonkontakt med en i den nærmeste familie i en slik situasjon, kan i mange tilfeller være nok til at vedkommende velger å bli – i alle fall en dag til. Vi erfarer også ofte at vi klarer å få personer til å komme tilbake etter å ha reist herfra. Dette skjer gjerne som et resultat av et tett og konstruktivt samarbeid med nære familiemedlemmer.

”En stor motivasjon for meg er å se tilbake på hvordan jeg var da jeg kom  og hvordan jeg er nå. Jeg tenker at når jeg er ferdig her, kan ingenting knekke meg og at de der hjemme, familie og nyktre venner er evig glad  for at jeg er her, at jeg gjør dem stolte og tryggere. Det gir meg både mot og lyst til å fortsette min ferd og utvikling her, til et bra liv.”

Siri, 21 år