Hjemreiser/treningsturer

Hjemreiser/treningsturer

Omgangen med et sosialt nettverk i rusfri tilstand er noe vi organiserer på en måte som skal gi gradvis trening. Vi er opptatt av å ikke utsette beboerne for større fristelser enn det de er modne for.  Derfor mener vi det er viktig at den enkelte har oppnådd en viss grad av stabilitet i behandlingen og en tidsmessig avstand til bruk av rusmidler. Den første treningsturen er et planlagt dags besøk og kan skje etter ca 4- 5 måneder i behandlingen. På denne turen vil en mer erfaren beboer være med som mentor.

Senere i behandlingen gjennomføres det ytterligere to treningsturer, da gjerne som overnattingsturer over en helg. En av turene skjer i følge med seniorbeboer, den siste gjennomføres på egenhånd.

Treningsturer kan gå hjem til familie, venner eller andre viktige personer som står beboeren nær.