Jeg er lykkelig med min familie

Jeg er lykkelig med min familie og de er lykkelige med meg

”Jeg kom til Haga med null i tiltro til meg selv. Jeg trodde heller ikke at jeg hadde noen mulighet til å påvirke min egen utvikling eller fremtid. Nå er det blitt slik at jeg får betalt for å arbeide med andre mennesker som ikke er i stand til å ta vare på seg selv, jeg er lykkelig med min familie og de er lykkelig med meg. Jeg har ingen ubetalte regninger, mange gode venner, egen bil og fin leilighet.

Det har skjedd mye siden jeg kom til Haga uten evne til å klare å forholde meg verken til meg selv eller andre mennesker. År med problemer hjemme, mobbing og rus hadde satt sine spor. Jeg var selvdestruktiv og uten noen form for selvtillit. Etter mange år innenfor psykiatrien skjedde det noe merkelig. Jeg kom til Haga og der stilte de krav til meg og det var rammer jeg måtte forholde meg til. Jeg fikk ikke slippe unna noe som ikke kom fra meg selv. Jeg innså etter hvert at jeg selv hadde ansvar for meg selv, mitt liv og min skjebne. Jeg innså at mitt liv ble påvirket av de valg jeg tok. Etter hvert fikk jeg opparbeidet en egen ansvarsfølelse og en samvittighet som har hjulpet meg til å leve et liv uten rus.”

Fra en som har gått veien